ИНФРАСТРУКТУРА

57,8% домаћинстава и 99,1% предузећа у Србији има широкопојасну конекцију. Обезбеђивање широкопојасног приступа сваком грађанину представља основни задатак савремене цивилизације, што је Декларацијом УН 2010. године постављено као миленијумски циљ који треба да обезбеде све савремене државе.

Оваквим приступом грађанима је омогућено да осим телефона, интернета и ТВ-а могу да користе и велики број савремених сервиса и услуга, као што су: е-пословање, е-банкарство, е-трговина, е-образовање, е-здравство. Влада Републике Србије уврстила је развој и унапређење националне широкопојасне инфраструктуре у Национални програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године као једну од 15 приоритетних мера.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Европском банком за обнову и развој спроводи пројекат “План имплементације националне широкопојасне мреже” – који обухвата анализу постојећег стања широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији, прорачун трошкова изградње нових мрежа и надоградњу постојећих, студије изводљивости, као и припрему пилот пројеката.

 


Вести:

Сва слова писама која се користе у Србији на домену .RS

Помоћник министра за електронске комуникације у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Ирини Рељин, изјавила је у Библиотеци града Београда, на свечаном скупу Регистра националног интернет домена, поводом почетка регистрације IDN домена на домену .RS, да је веома важно да и на глобалној мрежи наша држава сачува језичке особености својих грађана. „Регистрација IDN домена, интернет ад...

Прочитај више