Oblasti delovanja:

Pretraži po ključnoj reči:

 • Početak izrade plana nacionalne širokopojasne mreže

  Objavljeno 10.11.2016. u Infrastruktura

  Na prvom radnom skupu povodom početka realizacije projekta „Plan implementacije nacionalne širokopojasne mreže“, koji sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, izjavila je da je razvoj nacionalne širokopojasne mreže značajan faktor rasta BDP-a i ukupnog ekonomskog i društvenog napretka, naročito na planu prevazilaženja ekonomskog jaza između urbanih i ruralnih područja.

  Ona je podsetila da je Vlada Srbije u okviru Programa ekonomskih reformi za period od 2016. do 2018. godine postavila kao prioritetnu reformsku meru – Razvoj i unapređenje nacionalne širokopojasne komunikacione infrastrukture.

  Državni sekretar je posebno istakla značaj podrške EBRD-a, koju je naša država imala i u sprovođenju procesa digitalizacije čiji odlični rezultati pružaju uverenje da će i projekat izrade studije razvoja nacionalne širokopojasne mreže biti uspešno realizovan.

  „Razvoj broadbenda i veća konsolidacija sitema koji imamo, za nas znače privredni i društveni rast, odnosno, infrastrukturu koja prati razvoj različitih aplikacija koje omogućavaju e-poslovanje, e-bankarstvo, e-trgovinu, e-obrazovanje, e-zdravstvo, i od koje će koristi imati i državni i privredni sektor“, rekla je Tatjana Matić.

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) sprovode projekat “Plan implementacije nacionalne širokopojasne mreže” – koji obuhvata analizu postojećeg stanja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji, proračun troškova izgradnje novih mreža i nadogradnju postojećih, studije izvodljivosti, kao i pripremu i planiranje implementacije pilot projekata.

  Skupu koji je održan u Palati Srbija, u Beogradu, prisustvovali su pored članova projektnog tima i predstavnici javnog i privatnog telekomunikacionog sektora.

  Učesnike je pozdravio i Daniel Berg, direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju, koja je obezbedila sredstva u iznosu od 400.000 eura za angažovanje međunarodnih konsultanata koji će tokom narednih godinu raditi na projektu.

 • Uredba za bezbednost dece na internetu prekretnica u razvoju informacionog društva

  Objavljeno 30.06.2016. u Digitalna bezbednost

  "Usvajanje Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, na današnjoj sednici Vlade Srbije, od ogromnog je značaja za zaštitu dece i mladih u informacionom društvu", ocenila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

  „Današnji datum je prekretnica u razvoju informacionog društva u Srbiji. Prvi put je usvojen akt koji u zakonskom okviru uređuje pitanje bezbednosti dece na internetu. To znači da je država prepoznala potrebu da institucionalno reaguje na znatan porast prijava štetnog i nelegalnog sadržaja na internetu koji ugrožavaju bezbednost dece, i da na taj način spreči da ovaj problem eskalira“, naglasila je državni sekretar.

  Uredba o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija nalaže da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koje je i predložilo usvajanje ovog akta, preduzima preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece na internetu putem informisanja i edukacije, kao i da uspostavi jedinstveno mesto za pružanje saveta i prijem prijava u vezi sa bezbednošću dece na internetu.

  „Na osnovu Uredbe do kraja godine biće uspostavljen jedinstveni kontakt centar putem kojeg ćemo sprovoditi savetovanje dece, roditelja, učenika i nastavnika, o prednostima i rizicima korišćenja interneta i bezbednim načinima korišćenja interneta, uključujući i rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja video igara i interneta. Na taj način, aktivnosti centra direktno će uticati na podizanje nivoa digitalne svesti. Ali, putem ovog centra biće omogućen i prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa deteta“, objasnila je Matić i dodala da će funkcija centra biti i prosleđivanje prijava o neprimerenom ili štetnom sadržaju nadležnim institucijama, u okviru Uredbom definisane međuresorne saradnje.

  Uredba je u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Opštim protokolom Vlade Srbije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i Strategijom EU za bolji internet za decu iz 2012.

  U Srbiji je početkom godine prvi put usvojen i Zakon o informacionoj bezbednosti, a u pripremi je i Strategija razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije, čijom će izradom biti dodatno poboljšano digitalno okruženje i informaciona bezbednost svih građana Srbije.

 • Manifestacija povodom Dana devojaka u IKT-u

  Objavljeno 28.04.2016. u Rodna ravnopravnost u IKT-u

  „Međunarodni dan devojaka u informacionim i komunikacionim tehnologijama slavimo sa ciljem da podstaknemo sve devojke i devojčice da se u izboru svojih budućih zanimanja i u izboru fakulteta, ne obaziru na predrasude o tome da IKT nije za devojke, već da se vode sopstvenim afinitetima“, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić na svečanom otvaranju manifestacije povodom Međunarodnog dana devojaka u IKT-u, koja je održana u Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Malom Kalemegdanu u Beogradu.

  Povodom ovog značajnog praznika koji se u celom svetu obeležava svakog četvrtog četvrtka u mesecu aprilu, radi većeg uključivanja devojaka u IKT, učenice iz osnovnih škola – iz Zrenjanina, Osnovne škole „2. oktobar“, iz Smedereva, škole „Branko Radičević“, iz Šapca, škole „Janko Veselinović“ i iz Uba, iz Osnovne škole „Rajko Mihailović“, doputovale su u Beograd kao gošće Ministarstva i prisustvovale predavanjima uspešnih žena iz IKT-a, a priređena je i izložba njihovih fotografija sa kojima su učestvovale na nagradnom takmičenju, na temu „Digitalno kreativna“. Ovom prilikom autorkama najboljih fotografija uručene su nagrade.

  Na svečanosti koja je održana, Matić je podsetila učenice da je dubrovačka lepotica i pesnikinja po kojoj je paviljon u kojem se nalaze dobio ime, u svom vremenu prevazilazila okvire koji su bili nametnuti ženama, uspevši da se istakne svojim talentom.

  „Podsećanje na istoriju žena kao što je bila Cvijeta Zuzorić može da vas inspiriše da kao i ona zanemarite mišljenja da neke oblasti nisu za ženski rod. Vi imate nove mogućnosti koje su u prošlim vremenima, pa čak i vremenu vaših roditelja, bile nezamislive. Vi možete to da iskoristite ne samo izborom profesija koje su usko vezane za IKT, kao što je programiranje, već i za bilo koju oblast. Nove tehnologije su danas sredstvo za izražavanje svih mogućih afiniteta i obavljanje najrazličitijih zanimanja. Zapravo, gotovo da nema poslova koji se mogu obavljati bez poznavanja novih tehnologija, kao što je i ukupan društveni život otežan bez korišćenja prednosti IKT-a“, istakla je Matić.

  Ona je navela podatak da čak 90 odsto devočica u školskom dobu izražava mogućnost da se bavi IKT-om ali da se kasnije mali broj njih opredeljuje za ovu oblast. „Istraživanja pokazuju da na listi najtraženijih zanimanja u Srbiji ubedljivo dominira IT struka, u Srbiji je trenutna potražnja za oko 30.000 radnih mesta, a prosečna plata je oko 85.000 dinara. Evropska komisija predviđa da će za pet godina u Evropi nedostajati kadrovi za oko 900.000 radnih mesta u takozvanim „profesijama budućnosti”. Sa druge strane, među IT stručnjacima je manje od 20% žena, i u istom tom procentu ih je manje na rukovodećim pozicijama u IT kompanijama. Zbog toga je neophodno da motivišemo devojke da se već u toku svog obrazovanja više opredeljuju za nove tehnologije“, zaključila je državni sekretar Tatjana Matić.

  Dan devojaka u IKT-u (Girls in ICT Day) je projekat Globalne mreže žena u IKT-u, uspostavljen pod okriljem Međunarodne unije za telekomunikacije, na predlog Republike Srbije, 2010. godine. Širom sveta institucije, sektori, univerziteti, ustanove i kompanije u oblasti IKT-a, promovišu upotrebu IKT u cilju ekonomskog i društvenog osnaživanja žena, povećanja interesovanja devojaka za jednake mogućnosti učešća u IKT-a i mogućnosti ostvarivanja karijere u ovoj oblasti. Preko 177.000 devojaka i mladih žena je do danas učestvovalo u više od 5.300 manifestacija koje su, ovim povodom, održane u 150 zemalja širom sveta.

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Dan devojaka u IKT-u 2016. obeležava u okviru programa IT Dame koji je deo kampanje za razvoj informacionog društva PAMETNO&BEZBEDNO/SMART&SAFE.