Svetski dan radija

Povodom Svetskog dana radija koji se obeležava 13. februara, na inicijativu UNESKO-a, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da za državu Srbiju obeležavanje ovog dana ima poseban značaj, imajući u vidu dostignuća koja su na polјu razvoja radija dali velikani naše nauke Mihajlo Pupin i Nikola Tesla.

Ona je ukazala da Ministarstvo priprema Strategiju za prelazak na digitalno emitovanje radijskog programa, čime će biti definisan standard za digitalizaciju radija DAB+ kao u većini evropskih zemalјa, i omogućeno emitovanje 16 radijskih programa na jednoj frekvenciji, sa jednim predajnikom.

„Digitalizacija radija će biti izvršena tako što će se omogućiti paralelni rad analogne i digitalne mreže, tzv. simulcast, u dužem vremenskom periodu. Na taj način postojeći radio emiteri će moći da nastave sa emitovanjem programa i u analognoj tehnologiji, a slušaoci radija sa FM prijemnicima moći će i dalјe da koriste postojeće radijske prijemnike“, objasnila je državna sekretarka.

Matić je podsetila da je Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“, od 26. oktobra 2018. godine počelo sa eksperimentalnim digitalnim emitovanjem radio programa u DAB+ tehnologiji sa emisione lokacija Avala, sa koje se emituju tri programa Radio Beograda.

Ona je najavila da je do kraja 2019. godine planirano puštanje u rad još sedam predajnika čime bi se realizovala pokrivenost digitalnim radijskim signalom 80% stanovništva i skoro potpuna  pokrivenost autoputeva.

Svetski dan radija obeležava se u znak sećanja na osnivanje Radio Ujedinjenih nacija 1946. godine. UNESKO je proglasio ovaj dan 2011, što je Skupština UN formalno prihvatila dve godine kasnije, sa cilјem promovisanja radija kao medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva, do najudalјenijih zajednica kao i ranjivih grupa, sa specifičnom ulogom u hitnim slučajevima i pomoći u katastrofama.

U Srbiji se trenutno emituje medijska usluga radija od strane 377 pružalaca medijskih usluga u analognoj tehnici, odnosno FM radio stanica.